Wie van de drie???

Op vrijdag 22 november organiseert het Psychiatrisch Genootschap het vierde symposium in de cyclus van vier symposia in 2019.

Thema: "Wie van de drie???"

Spreker:

mevrouw drs. E.J.M. Veldkamp, kinderarts

mevrouw dr. J.F. de Rijk-van Andel, kinderneuroloog

de heer prof. dr. W. Staal, kinderpsychiater

Programma

   
13.00 uur ontvangst, koffie en wat lekkers
   
13.25 uur welkom en opening door de dagvoorzitter
mevrouw T. van Veen, psychiater
   

13.30 uur

lezing door drs. E.J.M. Veldkamp

14.30 uur korte pauze (15 minuten)
   

14.45 uur

lezing door dr. J.F. de Rijk-van Andel

   
15.45 uur lange pauze (30 minuten)
   

16.15 uur

lezing door prof. dr. W. Staal

   
17.15 uur afrondende discussie
   
17.30 uur afsluiting met borrel
   

Locatie:
Auditorium, GGz Breburg, Lage Witsiebaan 4, 5042 DA Tilburg.

Voor de beroepsgroep psychiaters en voor de beroepsgroep verpleegkundig specialisten is accreditatie (3 punten) aangevraagd.

U kunt uw bijdrage van 75,- euro overmaken op rekeningnummer NL25ABNA0621480177 ten name van "Psychiatrisch genootschap voor nascholing" onder vermelding van 'symposium 22 november 2019'.

We zien u graag in Tilburg!

Ons symposium wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren, Medice, Recordati, Shire en Sunovion

namens de programmacommissie,
mevrouw Tina Vreys, psychiater